Suunnittelutoimisto Alinikula - Me keskitymme olennaiseenSuunnittelutoimisto Alinikula
rakennetutkimusten ammattilainen

Periaatteet


Kiinteistön omistajan kannalta on ensiarvoisen tärkeää tietää kiinteistön korjauksista päätettäessä rakenteiden todellinen kunto, mahdolliset korjausvaihtoehdot ja korjauksilla rakenteille saavutettava elinkaari. Nämä tekijät ovat aina kiinteistökohtaisia ja niiden selvittäminen on mahdollista asianmukaisesti suoritetulla kuntotutkimuksella.

Kuntotutkimuksia suorittavana osapuolena meidän kannalta on ensiarvoisen tärkeää suorittaa kuntotutkimukset siinä laajuudessa, että tulokset antavat oikean kuvan kiinteistön ja rakenteiden kunnosta. Tämä on mahdollista, kun tutkimukset suoritetaan määrällisesti ja laadullisesti olemassa olevien ohjeiden mukaisesti sekä otetaan huomioon kunkin kiinteistön erityspiirteet. Tämä yleensä tarkoittaa, että ylitetään yleisten ohjeiden vaatimustaso.

Me keskitymme olennaiseen

Suunnittelutoimisto Alinikula
Toimitusjohtaja Tuomas AlinikulaSuunnittelutoimisto Alinikula
Nuijamiestentie 5 C
00400 Helsinki
Finland

 
Rekisteriseloste