Suunnittelutoimisto Alinikula - Me keskitymme olennaiseenSuunnittelutoimisto Alinikula
rakennetutkimusten ammattilainen

Haitta-aine kartoitus

Haitta-aine kartoituksessa etsitään terveydelle haitalliset materiaalit. Rakennuksen korjaushistoria tulee selvittää. Vanhat materiaalikerrokset on voitu jättää uudempien alle. Rakennuksen käyttöhistoria kertoo mitä materiaaleja on käytetty rakenteissa ja on ollut käytössä toiminnoissa. Rakennusajankohdan perusteella voidaan päätellä, onko rakenteissa haitta-aineita sisältäviä ontelorakenteita. Haitta-aine kartoituksessa kaikki nämä asiat selvitetään. Materiaalinäytteitä otetaan ja tehdään tilanteeseen sopivat laboratorioanalyysit

Yleisimmät haitta-aineet joita etsitään ovat:
  • Asbesti
  • Lyijy ja muut raskasmetallit
  • PCB
  • PAH

Raskasmetalleja voidaan myös analysoida paikan päällä XRF analysaattorilla (röntgenfluoresenssi , ainetta rikkomaton alkuaineanalyysi). Mittauksen ja näytteenoton yhdistelmä voi olla hyödyllinen laajoissa kohteissa, joissa muuten näytemäärät kasvaisivat kustannusten kannalta liian suureksi. Tällä lähestymistavalla voidaan myös kohdentaa näytteenottoa mittaamalla havaittuihin ongelma-alueisiin.

Haitta-aine kartoituksen tarkoitus voi olla haitallisten aineiden paikallistaminen rakennuksen nykyisessä kunnossa, tulevia korjauksia, käyttötarkoituksen muutosta tai rakenteiden purkua varten. Haitta-aineet voivat aiheuttaa terveyshaittaa kiinteistön nykyisessä tai korjatussa tilassa. TIeto haitta-aineista on tärkeää myös rakenteiden purkutilanteessa ja materiaalien kierrätyksessä.


Suunnittelutoimisto Alinikula
Nuijamiestentie 5 C
00400 Helsinki
Finland

 
Rekisteriseloste