Suunnittelutoimisto Alinikula - Me keskitymme olennaiseenSuunnittelutoimisto Alinikula
rakennetutkimusten ammattilainen

Palvelut

Olemme erikoistuneet kuntotutkimuksiin, haitta-aine kartoituksiin, sisäilmatutkimuksiin, lämpö- ja ilmakuvauksiin. Teemme myös asuinkiinteistöjen rakenne-, LVI- ja sähköteknisiä kuntoarvioita ja kuntotarkastuksia.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksessa mittauksilla, materiaalinäytteillä ja laboratorioanalyyseillä kerätään tarpeellista tietoa vaurioiden syyn ja rakenteiden jäljellä olevan käyttöiän selvittämiseksi. Kuntotutkimus voi kohdistua yhteen tai useampaan rakenneosaan. Teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevat korjausmenetelmät selviävät oikein kohdistetussa kuntotutkimuksessa.

Haitta-aine kartoituksessa etsitään pintamateriaaleissa, pinnan alla ja rakenteen sisällä olevat terveydelle haitalliset materiaalit. Kartoituksen tarkoituksena voi olla kartoittaa haitalliset materiaalit rakennuksen nykyisessä tilassa, materiaalit jotka tulee huomioida tulevissa korjauksissa, käyttötarkoituksen muutoksissa tai purkutilanteessa. Haitta-aineet voivat aiheuttaa terveyshaittaa kiinteistön nykyisessä tai korjatussa tilassa. TIeto haitta-aineista on tärkeää myös rakenteiden purkutilanteessa ja materiaalien kierrätyksessä.

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella voidaan havaita lämpövuoto tai materiaalin paikallinen lämmönjohtavuvuuden muutos. Lämpökamera mittaa pintalämpötilaa, joka voi ilmaista lämpövuotoa liitoskohdista tai rakenteen lämmönjohtavuuden muutosta. Korkea kosteuspitoisuus muuttaa materiaalin lämmönjohtavuutta ja siten aiheuttaa muutoksia jotka voidaan havaita.

Ilmakuvauspalvelumme suoritetaan keskikokoisella sUAS kalustolta ja on varustettu useilla redundanssia lisäävillä komponenteilla, tärkeät komponentit on kahdennettu. Kiinteistön vauriot löydetään nopeasti ja tarkasti, valittavana on valokuvaus, videokuvaus tai lämpökuvaus. Ilmakuvaus mahdollistaa lämpökuvauksen kohtisuoraan tarkasteltavaan alueeseen, joka eliminoi viistossa kuvauskulmalla kuvattaessa usein tuloksia vääristävän muista pinnoista heijastuvan lämpösäteilyn.


Ennakoivat kiinteistöanalyysit

Kiinteistön jatkuvalla, vaurioitumista ennakoivilla ja sisäilman laatua seuraavilla mittausratkaisuilla voidaan asioihin puuttua jo aikaisessa vaiheessa. Tällöin korjaustoimien suunnitteluun ja oikea-aikaiseen aikatauluttamiseen jää aikaa. Huolellinen suunnittelu tuottaa teknisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisumalleja.

Asiakkaat kertovat

Grandlund Oy

Suunnittelu GL Oy


Suunnittelutoimisto Alinikula
Nuijamiestentie 5 C
00400 Helsinki
Finland

 
Rekisteriseloste